Jak mało który współczesny pisarz z Bliskiego Wschodu Rabih Alameddine uchyla się kulturowo-politycznemu podziałowi na świat zachodni i muzułmański, zamieniając kluczowe dla niego słowo jihad na magiczne wyrażenie hakawati i wciągając czytelnika w barwną opowieść wolną od wszelkich animozji.Rabih Alameddine Hakawati, mistrz opowieści
tłum. Anna Gralak, Maria Makuch, Mateusz Borowski
Wydawnictwo Znak, Kraków 2009
cena: 34,90 zł

Opowieść, czyli władza


Mila Kaczmarek