Jesteś miłośnikiem literatury? Czytujesz systematycznie fantastykę? Sądzisz, że ją znasz, rozumiesz i masz o niej coś do powiedzenia? Dysponujesz podstawową wiedzą krytycznoliteracką? Posługujesz się poprawną i elegancką polszczyzną? Jeśli na wszystkie te pytanie odpowiadasz sobie twierdząco, koniecznie weź udział w naszym konkursie recenzenckim. Możesz w nim wygrać najnowszy model czytnika książek elektronicznych Kindle, a twój tekst nie tylko trafi do „F&SF”, ale zostanie również nagrodzony pełnym honorarium, jakie zwykle płacimy naszym autorom. 

KONKURS

Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Przede wszystkim należy zdobyć tę książkę:Maureen F. McHugh Po apokalipsie
tłum. Radosław Madejski
Wydawnictwo Replika, Poznań 2014

Następnie należy ją uważnie przeczytać, przemyśleć i dopiero siąść do pisania. Gotową recenzję, której objętość nie powinna przekroczyć trzech tysięcy wyrazów, należy sformatować w następujący sposób:

  •     plik w formacie rtf, doc lub odt
  •     czcionka Times New Roman (12 pt) lub Arial (11 pt)
  •     marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron
  •     obustronne justowanie
  •     interlinia 1,5 wiersza
  •     numerowane strony
  •     dane kontaktowe autora w lewym górnym rogu pierwszej strony


Na tak sformatowane recenzje czekamy do 31 grudnia pod tym adresem (w tytule wiadomości prosimy wpisać „Konkurs recenzencki”). Uwaga! Nie przeczytamy tekstów sformatowanych inaczej.