PODCAST

Jędrzej Burszta traktuje fantastykę zawrówno jako materię twórczą, jak i badawczą − pisuje opowiadania, a jednocześnie jest krytykiem fantastyki i jej teoretykiem, pracującym obecnie nad doktoratem z aspektów politycznych s.f. Nic więc dziwnego, że w pierwszym numerze elektronicznym polskiej edycji „F&SF” wystąpił w podówjnej roli: autora znakomitego tekstu literackiego i ciekawego omówienia krytycznego.

POSŁUCHAJ TAKŻE